La finalitat de l'AMPA és col·laborar amb l'escola en la formació integral del nostres fills.

La finalitat de l’Associació és col·laborar amb l’Entitat Titular del Centre CONGREGACIÓ FILLS DE LA SAGRADA FAMÍLIA, els professors i alumnes del mateix, en la formació integral dels alumnes, segons l’estil i mètode propi de l’escola, els principis que l’inspiren i les exigències d’una societat cristiana, democràtica i plural, tal com ho reflexa l’ideari del Centre.

Aquest objectiu es materialitza en la realització d’activitats pròpies, col·laboració en activitats promogudes pel Col·legi així com en la participació d’actes d’un abast més ampli.

Addicionalment l’AMPA gestiona el Fons de Solidaritat per l’Ajut a l’Orfenesa.

Podeu descarregar els Estatuts de l’Associació, clicant aquí