De qué estem parlant exactament?

 

Fa uns anys la Generalitat va destinar subvencions a aquells col·legis que estiguessin disposats a posar en marxa un programa de reciclatge de llibres, per tal d’allargar la vida útil dels mateixos i per col·laborar de manera activa en l’estalvi escolar de les famílies.

La nostra escola, va rebre aquesta subvenció i la va traspassar a l’A.M.P.A. perquè la gestionés.

El primer que va fer l’A.M.P.A., va ser obrir un compte bancari per gestionar, en exclusiva, aquest fons. Un compte on els únics moviments serien els que generés el programa de reciclatge de llibres.

Amb aquesta subvenció inicial, el primer any, es van comprar tres llibres per curs per a cada alumne de Primària. Aquest serien els llibres destinats al reciclatge, llibres de lectura bàsicament, que no requerien d’anotacions al marge ni eren llibres d’exercicis.

Per tal de fer d’aquest un programa prorrogable en el temps, cada any després d’aquell primer, l’AMPA cobra, per aquest conjunt de tres llibres, 6€ per llibre a cada alumne, i ingressa la totalitat de la suma d’aquest diners al número de compte bancari que l’A.M.P.A. va crear pel programa de reciclatge de llibres.

L’escola s’encarrega de revisar els llibres de reciclatge cada any, separant els que ja no estan en condicions de tornar a ser utilitzats. Aquests que han finalitzat el seu cicle, es canvien per llibres nous que es compren amb els diners que hi ha al compte de reciclatge. De la mateixa manera, aquest compte serveix per pagar el folre que es fa servir per protegir-los de l’ús i així allargar encara més la seva vida útil.

Amb aquest projecte, també es fomenta en els alumnes el valor de tenir cura dels materials que fan servir i, a la pràctica, podem dir que està sent tot un èxit perquè els llibres són tractats amb respecte i compleixen les expectatives del programa. Reciclant guanyem tots.