Resum de beneficis

Poder pertànyer al Fons d'orfenesa i a l'assegurança col·lectiva d'escolaritat.
 
Edició i lliurament als pares de la revista anual del Portaveu.
 
Col·laborar amb altres AMPES per aconseguir millors condicions de col·lectiu i  aprofitar experiències d'èxit d'altres escoles.